Znaki przed sezonem

Zarząd Koła informuje, iż w dniu 20 grudnia 2019 r . w godzinach 17.30 - 18.30 będzie prowadzonaq sprzedaż znaków uprawniających do sportowego połowu ryb w 2020 r.. Sprzedarz odbędzie si e w siedzibie Koła w Kazuniu. Zapraszamy.

Zarząd