Sprzedaż znaków w m-cu marcu

Zarząd Koła informuje że, sprzedaż znaków uprawniających do  sportowego połowu ryb w 2019 r. odbywać się następujących terminach:

8, 15, 22, 29 marca (piatki)  w siedzibie koła w godzinach 18.00 - 19.00. 

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Koła