Sprzedaż znaków w 2020 r.

Zarząd Koła informuje, że sprzedaż znaków uprawniających do sportowego połowu ryb w 2020 r. prowadzony będzie w każdy piątek w styczniu i lutym. Sprzedaż  odbywać się będzie w siedzibie Koła w Kazuniu w godzinach 18-19. W innych terminach konieczne jest uzgodnienie ze Skarbnikiem Koła  (tel. nr  601 347 708).

Zarząd