Łowisko

REGULAMIN

Łowiska "Fosa" koła Nr 49 (teren JW 2189)

1.    Na terenie łowiska mogą łowić wędkarze koła Nr 49 wpisani na listę, która znajduje się u dyżurnego Biura Przepustek Jednostki Wojskowej.

2.    Wejście na teren łowiska odbywa się na podstawie listy tylko przez Biuro Przepustek.

3.    Zabrania się wnoszenia oraz spożywania alkoholu na terenie Jednostki.

4.     Przy wejściu i wyjściu należy okazać wartownikowi do przeglądu, torby, plecaki, reklamówki.

5.    Łowić można tylko od bramy wejściowej do grobli.

6.    Na łowisku obowiązują wymiary i okresy ochronne zgodne z "Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW"

7.    Wędkarz w ciągu dnia może złowić i zabrać:

       - Karp - 1 szt;

        - Lin - 2 szt;

        - Szczupak - 2 szt;

        - Karaś, Płoć, Leszcz - 2 kg

8.Wędkarz ma obowiązek utrzymywać czystość na terenie łowiska.

9. Konsekwencją złamania, któregoś z w/w punktów będzie skreślenie nazwiska winnego z "Listy wchodzących na teren łowiska".

                                                                Zarząd Koła